รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่การตลาด

Job Description:

 • Search and gather multiple sets of data of market, sales, products, competitor information, industry news, macro & micro trends, market movement, technology trends impacting company strategy from the global market e.g. Europe, Australia, China, India, Korea, Japan.
 • Provide in-depth analysis of relevant data and/or support necessary information lead to business decision-making by searching, gathering, analyzing internal and external factors affecting the strategy.
 • Analyze market information including sales revenue, top products, customers, competitors, company’s market position/market share, etc.
 • Plan & implement marketing and branding strategy, marketing budget including online advertising, offline advertising, exhibitions, promotions.
 • Provide the marketing support to Sales team to ensure the growth of products & services.
 • Support management in business development activities through new product/new market/new partnership development.
 • To assist the management in developing business strategies and market intelligence framework regarding the customer and marketing areas
 • Perform other duties or special projects as needed.

Qualification

 • Male/female, age 25-35.
 • Master degree in MBA from oversea university.
 • 2-5 years of experience in Business Development, Marketing, Market analysis.
 • Experience in semiconductor, IT, Electronics is strongly preferred. 
 • Strong analytical skill, presentation and reporting skill
 • Detail oriented, adapting and responding to change
 • Excellence in MS office, particularly Excel
 • Collaborative in the ability to coordinate cross-functional team
 • Proficient in English, be able to deliver presentations in English.
 • Initiative with good interpersonal skills.

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Sale staff)

Qualification

 • Male/female, age 25-35.
 • Master degree in MBA from oversea university.
 • 2-5 years of experience in Business Development, Marketing, Market analysis.
 • Experience in semiconductor, IT, Electronics is strongly preferred. 
 • Strong analytical skill, presentation and reporting skill
 • Detail oriented, adapting and responding to change
 • Excellence in MS office, particularly Excel
 • Collaborative in the ability to coordinate cross-functional team
 • Proficient in English, be able to deliver presentations in English.
 • Initiative with good interpersonal skills.

  
แนะนำ : หากต้องการส่ง รูปภาพ หรือ ไฟล์เอกสาร ประกอบการร้องขอหรือสอบถามเกี่ยวกับสินค้า ปัญหาการใช้งาน สามารถแนบเอกสารประกอบหรือภาพประกอบด้านล่างนี้ค่ะ

แนบรูปภาพประกอบ [1]

ยังไม่ได้เลือกไฟล์

.jpg .png .gif ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 1 MB

แนบรูปภาพประกอบ [2]

ยังไม่ได้เลือกไฟล์

.jpg .png .gif ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 1 MB

แนบไฟล์เอกสาร

ยังไม่ได้เลือกไฟล์

.doc , .docx , .xsl , .xlsx ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 3 MB

แนบไฟล์ PDF

ยังไม่ได้เลือกไฟล์

.pdf ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 5 MB

ติดตามข่าว | KUDOS

Follow Us

COPYRIGHTS © 2017 KUDOS INC , ALL RIGHTS RESERVED